سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی رضا خاکسار – دانشگاه زنجان
مژگان امامی –

چکیده:

در این مقاله ابتدا (۸،۴)-۳ تریدهای ساده را با استفاده از پایه ای برای z- مدول (۸،۴)-۳ تریدها ایجاد می کنیم. سپس به دسته بندی تریدهای ساده تولیدی بر حسب توزیع وزن آنها می پردازیم. در نهایت ضمن یافتن تریدای غیر ایزومورف در هر دسته، گروه اتومورفیسم تریدهای باقی مانده را مشخص می کنیم و همچنین به ساخت کد از روی ماتریس وقوع پایه تریدها روی(GF(2 و(GF(3 می پردازیم.