سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا داوودزاده – مشاور معاونت اداری و مالی شرکت راه آهن

چکیده:

پرداخت بهره وری یکی از انواع شیوه های پرداخت پاداش در راه آهن است که حدود ده سال قدمت دارد . ازآنجا که در ابتدای امر مکانیزم مناسبی برای این پرداخت وجود نداشت و در پی تصمیم هیئت مدیره راه آهن، کمیته ای متشکل از نمایندگان بخش های مختلف راه آهن در سالهای ۱۳۷۵-۷۶اقدام به طراحی مکانیزمی نمود که نتیجة آن آئین نامه موجود پر داخت بهره وری در راه آهن می باشد . اگر چه بر اساس مصوبات هیئت مدیره وقت راه آهن،مقرر شده بود که پس از اجرای آزمایشی آئین نامه و با کمک کمیته ای موسوم به کمیته پرداخت بهره وری، نسبت به اصلاح آن در مقاطع بعد اقدام مقتضی صورت پذیرد، لیکن در عمل همان آئین نامه با اندک اصلاحاتی تاکنون بکار گرفته شده است .در این مقاله ضمن بیان نکات مثبت و منفی آئین نامه موجود، به بیان دلائل لزوم تغییر در آن خواهد پرداخت.