سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اردشیر شفیعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
علی ملائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

چکیده:

از اهداف اجرای طرح های پخش سیلاب می توان کنترل سیلاب ، تغذیه، سفره های آب زیر زمینی، تغییرات پوشش گیاهی وهمچنین ایجاد مناطق تفرجگاهی مناسب برای مردم و توسعه وبهبود وضعیت کشاورزی در منطقه و … را برشمرد. حضور بیش از حد ظرفیت دام و استفاده بی رویه از مراتع و جنگلها در استان کهگیلویه و بویراحمد باعث گردییده است، در فصول بارندگی از یکطرف سیلابهای مخرب حادث گردیده وخسارات فراوانی را در پی داشته باشد و از طرف دیگر باعث از بین رفتن خاک به عنوان بستر اصلی کشاورزی و همچنین گونه های گیاهی مرغوب و خوشخوراک مرتعی گردید.
عرصه پخش سیلاب یکی از ایستگاه های آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی کشور می باشد. که با توجه به سه سال آبگیری، تغییرات چشمگیری در وضعیت آبهای زیر زمینی، بهبود اراضی کشاورزی و توسعه سطح باغات مرکبات و خصوصا فلور گیاهان مرتعی و جنگلی داشته است. این تغییرات در نتیجه احداث سازه های خاکی بوده اند که با احداث سه دهانه آبگیر و حدود پانزده خاکریز پخش، در عرصه ای بمساحت حدود ۵۰۰ هکتار ایجاد گردیده است. در مطالعات تکمیلی آبخوان چنین نشان داده که بخش زیادی از اراضی منطقه زراعی بلا استفاده بوده است.