سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شایان قبادی – دانشجوی دکتری شیلات
علی قبادی – مهندس شیلات – کارشناس اداره کل امور ماهیان خاویاری استان مازندران
الهه خدابخش – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی ماهیان دریا
حسام خدابخش – دانشجوی دکتری دامپزشکی

چکیده:

مرجانها یکی از زیبا ترین اثار حیات در زمین به شمار میروند . شاید از نظر زیبایی هیچ محیط طبیعی دیگر در جهان قابل مقایسه با این مناطق نباشد . ابسنگهای مرجانی دومین بیوم غنی جهان هستند . به غیر از کونه های مرجانی و جوامع زیستی وابسته به صخره های مرجانی،این اکو سیستم ها تعداد بسیاری از آبزیان آبهای ازاد را نیز حمایت می کنند . آبسنگهای مرجانی به دلیل داشتن گونه های زیاد یک اکو سیستم حساس به شمار می روند و از آنجائیکه که بسیاری از موجودات وابسته به ابسنگهای مرجانی در دوره های مختلفی از حیات خود منبع غذایی اصلی ماهیها، میگو ها و دیگر گونه های حائز اهمیت اقتصادی محسوب می شوند . مصون ماندن این موجودات مستلزم حفاظت از اکو سیستم حساس و شکستن مرجانهاست .
تقریبا ۶۰ گونه مرجان در خلیج فارس شناسایی شده است که اگر چه تنوع مرجانها در این منطقه زیاد است اما جزایر مرجانی دارای جایگاه خاصی در اکو سیستم دریایی خلیج فارس هستند زیرا امکان ویژه ای برای زادو ولد جانوران به شمار می رود . امروزه به دلایل مختلف بسیاری از این آبسنگها تخریب شده اند . در این مقاله سعی شده است که علاوه بر توضیحاتی در مورد مر جانها و آبسنگهای مر جانی و و عوامل مورد نیاز برای رشد و گسترش مرجانها به بررسی عوامل مختلف تخریب و نابودی آنها، از جمله عوامل فیزیکی و بیو لوژیکی و تاثیر نا مناسب موجودات دیگر بر گسترش آنها،تاثیر آلاینده ها و شرایط تشدید کننده نابودی مرجانها و انواع بیماری ها در مر جانها و عوامل ایجاد کننده بیماری ها مورد بررسی قرار گیرد .