مقاله آبسه ايليوپسواس در نوزادي: گزارش يك مورد نادر به همراه بررسي متون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: آبسه ايليوپسواس در نوزادي: گزارش يك مورد نادر به همراه بررسي متون
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبسه ايليوپسواس
مقاله نوزاد
مقاله تشخيص
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالصي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي مقدم نگار
جناب آقای / سرکار خانم: فرشته نژاد سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: آبسه ايليوپسواس در كودكان و به ويژه در نوزادان از شيوع نادري برخورداراست و تشخيص آن دشوار مي باشد. علايم كلينيكي اصلي عبارتند از تورم پا و ران،  محدوديت در حركات پا، درد و بيقراري. امروزه نقش اولترا سونوگرافي و سي تي اسكن در تشخيص اين بيماري به اثبات رسيده است و بر نياز به آنتي بيوتيك در پروسه درمان بيماري تاكيد مي شود. در اين مطالعه، يك مورد نادر از آبسه ايليوپسواس در نوزادي به همراه مقايسه يافته ها و نتايج آن با موارد مشابه گزارش مي شود.
معرفي بيمار: در اين گزارش يك نوزاد پسر ۳۰ روزه با شكايت تورم پا و ران،  محدوديت در حركات پا و بيقراري در حين حركات غير فعال پا مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي سونوگرافي حاكي از وجود تجمعي در مسير ايليوپسواس و زير كليه چپ بود كه با سي تي اسكن نيز تاييد شد. بيمار به دنبال دريافت درمان آنتي بيوتيكي و درناژ چرك تحت گايد سونوگرافي بهبودي يافت.
نتيجه گيري: بررسي مورد معرفي شده در مطالعه حاضر و ساير موارد مشابه نشان مي دهد علي رغم بروز كم و نادر آبسه ايليوپسواس در نوزادي، وجود ترياد تورم پا و ران،  محدوديت در حركات پا، درد و بيقراري نوزاد، تشخيص آبسه ايليوپسواس را آسان تر مي سازد. همچنين تكنيك هاي تصويربرداري به منظور تشخيص قطعي بيماري ضروري بوده و درناژ به همراه درمان آنتي بيوتيكي بهترين گزينه درماني است.