سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس
سیدمهدی میرباقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه امیرکبیر، و کارشناس هیدرول
امیراحمد دهقانی – دانشجوی دکتری مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود قدسیان – استاد هیدرولیک گروه عمران، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آبشستگی پدیده ایستکه می تواندموجب تخریب پایه های پل شود. از دیرباز بر رویدیدهآبشستگی پایه پل و مکانیزم جریان حول آن مطالعات زیادی انجام پذیرفته است و امروزه برای طراحی ایمن پلها از این اطلاعات استفاده می شود. اما آنچه مسلم است این پدیده عموما د رآبراهه های مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است و هیچکدام از محققین پدیدهفوق را در قوس مورد بررسی قرار نداده اند. در این تحقیق آزمایشگاهی با قرار دادن یک پایه پل درون یک کانال با قوس ۱۸۰ درجه پدیده آبشستگی حول آن در حالت آب زلال مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا اثر قوس و تغییر دبی بر روی آبشستگی بررسی گردد.