سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

عدم کنترل آبشستگی در پائین دست سازه‌های مختلف، ناشی از برخورد یک جت ریزشی قائم، می‌تواند منجر به ناپایداری و واژگونی سازه مربوطه شود. در مقاله حاضر به منظور تعیین معادله پروفیل آبشستگی، یک رابطه سینوسی بر اساس نتایج مدل آزمایشگاهی ارائه شده است. آزمایش‌ها برای یک نوع دانه‌بندی در دبی و پایاب‌های مختلف انجام گردیده که پروفیل‌برداری از حفره آبشستگی در زمان‌های مختلف صورت گرفته است. رابطه پیشنهادی با ۹۳۶/۰R2=از تطابق خوبی با داده‌های آزمایشگاهی برخوردار است و در مقایسه با روابط تجربی دیگر محققان می‌تواند قابل توصیه برای دیگر شرایط نیز باشد.