سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا احمدی پور – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

استان لرستان با وسعت ۲۸۵۶۰ کیلومترمربع و متوسط بارندگی سالانه ۵۰۰ میلیمترو گسترش سازنده های کربناته ازاستانهای پراب کشوربشمار می رود سازندهای کربناته حدود ۲۵درصد وسعت استان را شامل میشوند مهمترین سازندهای کربناته عبارتنداز: سازندآسماری ، ایلام و سروک که بدلیل قرارگرفتن درزون زاگرس براثرفعالیت های تکتونیکی درآنها درز و شکافهای ثانویه و اشکال مورفولوژیکی ازقبیل کارنها دولین ها شافت جاما و غارها توسعه یافته اند و شرایط مناسبی را برای توسعه فرایند کارسیفیکاسیون بوجود آورده اند درنتیجه کارسیفیکاسیون دراین سازها چشمه ها و رودخانه های بزرگی تشکیل شده اند دراین بررسی تعدادی ازچشمه های کارستیک مورد بررسی قرارگرفته اند دبی بعضی ازاین چشمه ها به بیش از۲/۸ مترمکعب درثانیه میرسد و نقش مهمی را درتغذیه سفره های آبرفتی و رودخانه ها ایفا می کنند درحال حاضر تامین آب شرب شهرهای بزرگی چو ن بروجرد دورود خرم آباد الیگودرز و الشتر ازطریق این چشمه ها صورت میگیرد حجم ابی که سالانه ازرودخانه های این استان تخلیه میشود به ۱۲میلیارد مترمکعب می رسد بررسی های هیدروشیمی نشان میدهد که تیپ آب ازنوع بی کربناته است تجزیه و تحلیل منحنیهای خشکیدگی تعدادی ازچشمه نشان میدهد که دونوع جریان آب زیرزمینی براین چشمه ها حاکم است نوسانات آبدهی درابخوان درفصول سرد بدلیل تغییرات نفوذپذیری موجب گردیده که موادالوده کننده بسرعت وارد مخزن گردند