سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم بحرالعلوم – بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
آزاده نظربلند – بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

پوششهای مواد مرکب نیکل –اکسید تیتانیم از حمام واتس شامل مقادیر مختلفی از ذرات اکسید تیتانیم با اندازه ذرات مختلف بر سطح کاتد چرخان از نوع سیلندری آبکاری الکتریکی شد . تاثیر سرعت چرخش
کاتد سیلندری و شدت جریان الکتریکی، مقدار اکسید تیت انیم در حمام آبکاری و همچنین اندازه دانه های اکسید تیتانیم بر مرفولوژی پوشش های آبکاری شده مورد بررسی قرار گرفت . به نظر می رسد که شدت جریان و سرعت چرخش کاتد اثر زیادی بر وارد شدن TiO2 در زمینه نیکلی نداشت، اما مقدار پودرTiO2 در حمام و همچنین اندازه ذرات آ نها پارامترهای مهمی در تشکیل ذرات در پوشش مواد مرکب نیکل–اکسید تیتانیم می باشد. مطالعه مرفولوژی سطح این پوشش های مواد مرکب Ni-TiO2 ، تعدادی دانه – های کروی نوع گل کلمی را نشان میدهد که فشرده و بدون ترک و یا حفره هستند.