سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عزت اله عباسی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
علی اکبر کامگار حقیقی – دانشیار بخش آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به علت عدم استفاده صحیح و اصولی از منابع و استعدادهای موجود میزان تولید یا عملکرد در واحد سطح، در سطح پایینی قرار دارد. افزایش عملکرد در کشت را می توان به طور قابل توجهی از طریق بهبود شیوه های مدیریت افزایش داد. استفاده از سیستم های آبیاری تکمیلی با دستگاههای آبیاری قرقره ای (GUN) بویژه در اراضی با بارندگی محدود یک راه نوید بخش جهت رسیدن به خودکفایی می باشد. زیرا آبیاری تکمیلی باعث جلوگیری از نوسان عملکرد می گردد و از عدم موفقیت در تولید بخصوص در سالهایی که مواجه با خشکسالی خواهیم بود جلوگیری به عمل می آورد دراین تحقیق یک قطعه زمین به مساحت حدودسه هکتار از اراضی دانشکده کشاورزی باجگاه که کانال آبیاری از پایین دست آن عبور می کند و منبع تامین آب آن چاه می باشد در نظر گرفته شد و به سه قطعه تقسیم گردید و در آن گندم دیم کشت گریدد. برای انجام آبیاری تکمیلی از دستگاه آبیاری بارانی قرقره ای مدل TX290-85 ساخت شرکت گیاه ماشین که در دانشکده موجود بود و نیروی محرکه آن که به وسیله یک دستگاه موتور پمپ کششی تامین می گردد استفاده شد.