سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نادر پیرمرادیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
کوروش ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
غلامرضا معافپوریان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

با توجه به وجود بحران آب در اکثر مناطق کشور و لزوم استفاده صحیح از منابع آب، یکی از راه های استفاده بهینه از آب آبیاری، بکار گیری روش های مدرن آبیاری از جمله آبیاری قطره ای نواری است . زیرا در این روش با توجه به حصول بازده بالای کاربرد و توزیع آب و به دلیل تامین رطوبت مورد نیاز گیاه به طور مستمر، گیاه به دور از تنش – های رطوبتی و به لحاظ آبشویی کمتر مواد غذایی نسبت به آبیاری سطحی، کارایی بیشتری در تولید محصول و مصرف آب خواهد داشتدر این راستا و به منظور مطالعه اثر کاربرد روش آبیاری قطره ای نواری در زراعت ذرت ( کشت غالب منطقه ) و همچنین بررسی اثر منابع مختلف نیتروژن بر میزان محصول، تحقیقی در منطقه ارسنجان ( یکی از دشت های مهم کشاورزی در استان فارس ) انجام گرفت .