سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد متشفع – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی بهبهان، گروه مرتع و آبخیزداری
ساره هاشم گلوگردی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز

چکیده:

هم اکنون کم آبی بیشتر کشورهای منطق خشک را با مشکل مواجه کرده است و با توجه به استفاده از پتانسیل منابع آبی ، مدیریت این منابع بیش از پیش اهمیت یافته است. یکی از راههای مدیریت منابع آب استفاده از آب مجازی است که آب موجود ولی پنهان در محصولات وارداتی بخصوص محصولات کشاورزی است. این نوع تجارت دارای معایب ومزایایی است که مهمترین مسئله دراین بین ،بحث امنیت غذایی است .