سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید احمد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آب
محمد ارشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آب
حمید بابائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آب

چکیده:

با توجه به کمبود منابع آب و ارزش بالای این کالا، کشورهای کم آب مفهوم جدیدی به نام «آب مجازی » را جهت تعیین استراتژیهای تولید صنعتی و کشاورزی خود برگزید. ایران به دلیل اینکه در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و متوسط بارندگی بلند مدت آن در حدود ۲۵۰ میلیمتر در سال بوده که تقریبا یک سوم متوسط بارندگی جهان می باشد و در عین حال میزان تبخیر از سطح آن ۳ برابر متوسط دنیا می باشد و با توجه به وضعیت فعلی بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی توجه به مقوله آب مجازی به عنوان یک سیاست اقتصادی در زمینه بهره برداری بهینه از منابع آب ضروری می باشد. هدف از ارائه این تحقیق بررسی مفاهیم آب مجازی، پیشینه کاربرد آن در دنیا و در نهایت بررسی ضرروت کاربرد ادبیات آب مجازی در مدیریت منابع آب در ایران می باشد.