سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر امیری – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منبابع طبیعی همدان
حسین علیرضایی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منبابع طبیعی همدان
قاسم اسدیان – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منبابع طبیعی همدان

چکیده:

ثابت بودن حجم منابع آب شیرین، ناهمگونی توزیع زمانی و مکانی بارش،افزایش بی رویه جمعیت،تغییر در شیوه زندگی و افزایش آلودگیها سبب گردیده تا نگرانیهایی در سطح بین المللی جهت تأمین آب و امنیت غذایی بوجود آید. « انقلاب آب » هم اکنون سازمانهای بین المللی به یک برنامه ریزی همه جانبه در مدیریت منابع آب بنام معتقدند.درحوضه شهرستان نهاوند با بررسیهای انجام شده بر روی اطلاعات سفره های آب زیر زمینی، جریانهای سطحی و آب چشمه ها کارست مشخص گردید که این منطقه از ظرفیت و پتانسیل آبی نسبتاً بالایی برخوردار بوده و سالیانه مجموع آبهای قابل دسترس شهرستان نهاوند به حدود ۵۶۷ میلیون متر مکعب و آب قابل دسترسی ویژه آن به حدود ۳۱۸۵۳۹ مترمکعب درکیلومتر مربع می رسد ودر نتیجه آبدهی ویژه قابل دسترسی آن حدود۴/۱برابر کشور و حدود ۲/۱۶ برابر استان همدان می باشد بدین ترتیب شهرستان نهاوند با جمعیت حدود ۱۹۵۱۷۰ نفری دارای سرانه آب برابر با ۲۹۰۰ متر مکعب در سال است که حدود ۱/۶ برابر کل کشور و حدود ۱/۹ برابر استان می باشد همچنین سالیانه حدود ۲۶۷ میلیون متر مکعب آب حاصل از رواناب و چشمه ها معادل یک سوم رواناب خروجی استان ازسطح حوضه خارج می شود که با افزایش آبهای وارد شده از حوضه های مجاور حجم آب در نقطه خروجی این حوضه به ۵۰۰ میلیون متر مکعب معادل ۶۵ درصد کل آب خروجی استان م یرسد