سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

عباس قلی جهانی – کارشناس وزارت نیرو

چکیده:

در این نوشته مهمترین ویژگیهای مدیریت منابع آب در شرایط کنونی شامل:
۱ـ افزایش تقاضا برای آب و اوج گیری رقابت مصرف کنندگان مختلف
۲ـ ضایع و تخریب کیفیت منابع آب و مسائل زیست محیطی ناشی از دخالت های بشر در چرخه آب .
تشریح و تبیین گردیده و به دنبال آن پیچیدگی نقش آب در توسعه به ویژه در سالهای و دهه های آتی توضیح داده شده و سپس اصلی ترین اقدامات مورد نیاز برای مدیریت آب برای تامین شرایط توسعه پایدار ارائه گردیده است.