سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا نقی ئی – گروه تغذیه ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)

چکیده:

تخریب و انهدام فیزیکی از آثار بارز و آشکار پی آمد پایانی سیل در یک جامعه است . برای حفظ سلامت و ایمنی فردی در هنگام وقوع سیل و عواقب بعد از آن توصیه های اصولی ارائه شده اند که می توان آن ها را به کار گرفت و با استفاده از اطلاعات موجود اقدام های لازم برای پیش گیری از بروز بیماری ها و آسیب ها را به عمل آورد و تاهفته ها پس از وقوع حادثه سیل وضعیت سلامت مناسب را حفظ کرد. این اطلاعات عمدتا به صورت راهنماهای عمومی پیشگیری از بیماری ها و آسیب ها ارائه می شود که با توجه به موقعیت جغرافیایی با اندکی تفاوت همرا است. دسترسی به غذا و حفظ وضعیت تغذیه مناسب یک شاخص تعیین کننده در بقای مردم در مراحل اولیه وضعیت اضطراری به شمار می رود . سوتغذیه می تواند به عنوان مهمترین مشکل بهداشت عمومی نمایان شود. و یکی از اصلی ترین علل مرگ به صورت مستقیم یا غیر مستقیم محسوب گردد. در این شرایط عمدتا کودکان بین سنین شش ماهگی تا پنج سالگی تحت تاثیر قرار می گیرند. و عمدتا تهدید بعدی متوجه کودکان کم سن ، بچه ها ، نوجوانان ، زنان بار دار ، مادران شیرده و دیگر گروه های بالغین است . هدف از ارائه برنامه های تغذیه ای اصلاح تغذیه و پیش گیری از بروز سو تغذیه است برنامه های هدفمند سو تغذیه شامل غذادهی مناسب ، درمان پزشکی و یا مراقبت حمایتی است . هدف از ارائه برنامه های پیش گیری کننده کسب اطمینان از دسترسی مساوی به غذا در کمیت و کیفیت کافی و راه های تامین آن و ارائه دانش چگونگی آماده سازی و مصرف سالم غذا و دریافت حمایت های تغذیه ای انفرادی به هنگام نیاز است.