سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر ناصرین – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از میان منابع طبیعی، به دلیل وابستگی حیات بشری به آن از اهمیت خاصی برخوردار است. دود ½ میلیاردنفر ازمردم جهان به آب سالم و مطمئن دسترسی ندارند. اغلب این عد را افراد فقیر تشکیل می دهند که توانایی تهیه اب را از لحاظ مالیندارند. در عین حال فقط ۲/۵ درصد از ابهای موجود بر روی زمین برای شرب، تولید محصولات کشاورزی و بیشتر استفاده های صنعتی مناسب هستند.
درحالیکه بسیاری از دانشمندان سرانه ۱۰۰۰ متر مکعب در سال را حد کمبود آب می دانند، کشورهای زیادی در منطقه خاورمیانه ازکمبود اب رنج می برند و حتی برخی از انها مانند مصر نصف این مقدار را تجربه خواهد کرد. ایران نیز با کاهش سرانه آب از ۷۰۰۰ به ۱۷۵۰ طی سالیان اخیر ونیز کاهش احتمالی آن بدلیل رشدجمعیت در سالهای اتی در معرض تهدیدبروز کم ابی قرار گرفته است.
دلایل بسیاری برای بروز کمبود آب ذکر شده است که مهمترین انها رشد سریع جمعیت است . علاوه بر آن میتوان به مهاجرت و توزیع ناهمگنجمعیت وب روز خشکسالی های متعدد وغیره اشاره نمود. با توجه به اینکه عوامل ایجاد بحران آب تمامی امور را تحت الشعاع خود قرار میدهدو نیز عوامل ایجاد کننده آن صرفا تحت نظارت بخش خاصی نیست، لازم است تا بخشهای مختلف جامعه در حل این بحران مشارکت داشه باشند.
درمقاله حاضر ابتدا وضعیت کنونی آب در مناطق مختلف جهان، خصوصا آسیا و خاورمیانه و نیز ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی برای حل یاکاهش تبعات ناشی از بحران آب ارائه خواهد گردید.