مقاله آترواسکلروز پيش باليني، يک مقاله مروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: آترواسکلروز پيش باليني، يک مقاله مروري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آترواسکلروز
مقاله ضخامت اينتيما مدياي کاروتيد
مقاله امتياز کلسيم شريان کرونري
مقاله اتساع با واسطه افزايش جريان شريان بازويي
مقاله سختي شرياني
مقاله مقاله مروري روايتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درصد قابل توجهي از قربانيان حوادث قلبي – عروقي، عوامل خطرساز کلاسيک را ندارند. اين مساله پژوهشگران را بر آن داشته تا روش هاي نوين شناسايي آترواسکلروز پيش باليني را به منظور بکار بستن اقدامات موثر پيشگيرانه به کار بندند. بيش از يک سوم افرادي که با روش هاي تشخيصي افزايش ضخامت اينتيما – ميدياي کاروتيد، امتياز کلسيم شريان کرونري، سختي شرياني و اتساع با واسطه افزايش جريان شريان بازويي ارزيابي شده اند به درجاتي از آترواسکلروز پيش باليني مبتلا بوده اند. مقاله حاضر يک مقاله مروري روايتي از مقالات چاپ شده در  Pub med قابل دسترس در سايت دانشگاه علوم پزشکي تهران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در مورد آترواسکلروز پيش باليني و روش هاي متفاوت شناسايي آن است. آترواسکلروز پيش باليني اهميت فوق العاده اي دارد چون درمان طبي بيماري قلبي عروقي پايدار به اندازه روش هاي تهاجمي تر نظير استنت گذاري موثر است. از سوي ديگر نشانگرهاي جايگزين آترواسکلروز مي توانند به تشخيص زود هنگام حوادث ناگوار کمک کند. از سوي ديگر اين روش ها مي تواند در مانيتورينگ تاثير درمان در افراد با ريسک متوسط تا بالا سيستم امتيازدهي فرامينگهام استفاده شود.