سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین توکلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خراسان
عباسعلی فرهنگی – کارشناس اداره منابع طبیعی بیرجند

چکیده:

آتریپلکس (Atriplex canescens) گیاهی است از خانوادهاسفناجیان که به عنوان یک گونه وارداتی و در عین حال کلیدی سالها در ایران به منظور بیابان زدایی در مناطق خشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار می گیرد. در طول این مدت همواره سوالاتی پیرامون اثرات منفی آن بر پوشش گیاهی و بافت خاک و نیز مشکل تجدید حیات طبیعی آن مطرح بوده است. این بررسی که حاصل تجربیات منطقه ای و اطلاعات موجود در منابع طبیعیآن مطرح بوده است. این بررسی که حاصل تجربیات منطقه ای و اطلاعات موجود در منابع علمی مختلف می باشد، نشان میدهد که به طور کلی توسعهکشت آتریپلکس به صورت بذرکاری در رویشگاه تا حدود زیادی عملی است. تاثیر گیاه بر بافت خاک و پوشش گیاهی بستگی به نوع مدیریت آن دارد و در صورت مدیریت صحیح گیاه در عرصه می توان ضمن جلوگیری آب اثرات منفی آن بر بافت خاک و گیاهان همراه، تولید مناسبی را نیز انتظار داشت. البته مشکل محدود بودن زادآوری طبیعی آن همچنان موضوعی قابل تحقیق است. مسائل فوق بطور مشروع همراه با پیشنهاداتی درباره مدیریت این گیاه و نیز استعدادها و توانمندیهای موجود دراستفاده از سایر گونه های گیاهی بومی این حانواده مورد بحث قرار گرفته است.