سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شیرازه ارقامی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده بهداشت
مهدی یوسفی افکند – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانش
احمد عبدالملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشک
عصمت صادقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشک

چکیده:

کشور ایران دارای منابع غنی کاز طبیعی وشبکه گسترده ی لوله کشی گاز شهری است. اما متاسفانه، کشوری زلزله خیز نیز می باشد که هر از چند سال، شاهد وقوع زلزله ای با خسارت سنگین جانی و مالی می باشیم. با در نظر گرفتن این موضوع، لزوم بررسی ایمنی سیستم انتقال گاز طبیعی و ارتقای سطح ایمنی آن در راستای جلوگیری از وقوع حریق های مرتبط با زلزله را به وضوح مشخص است. در این مقاله شرایط و گزینه های ممکن برای ارتقای وضعیت ایمنی سیستم انتقال گاز طبیعی در ارتباط با حریق های بوجود آمده به دنبال وقوع زلزله، مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا مروری بر زلزله های اخیر امریکا و زلزله کوبه ژاپن انجام گرفته است. سپس، ارتباط بین عملکرد عناصر سیستم گازرسانی و حریق های ایجاد شده مرتبط با زلزله بررسی گردیده ونتایج حاصله با شرایط موجود در تاسیسات گازرسانی تهران بزرگ مقایسه شده است. در انتها با توجه به شرایط موجود، گزینه های پیش روی سازمان های مرتبط با موضوعحریق های بعد ازوقوع زلزله، پیشنهادات شده است.