سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین منصوری یاراحمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور کاهش مدت زمان سیلو کردن ذرت از ۲۱ روز به ۱۴ روز و بهبود کیفیت آن ، در قالب طرح کاملاً تص ادفی با ۵ گروه (تیمار) و ۳ تکرار از سطوح مختلف باکتری لاکتو باسیلوس پلانتاروم و مخمر ساکارومیسس سرویسیه استفاده شد . شبیه سازی ساختمان سیلو توسط بشکه های پلاستیکی صورت گرفت . در پایان روزهای ۷ ، ۱۴ ، ۲۱ پس از سیلو کردن نمونه برداری انجام و رطوبت ، pH ، اسید لاک تیک و خصوصیات ظاهری مواد سیلویی مورد ارزیابی قرار گرفت . در هر بار نمونه برداری و در پایان روزهای ۱۴ و ۲۱ گروه سوم ( که در آن از ۰/۷۵ گرم باکتری در ۱۰۰ کیلو گرم علوفه استفاده شده بود ) دارای کمترین pH ، بیشترین مقدار اسید لاکتیک و بهترین امتیاز بود . نتایج آزمایش نشان داد که در گروه سوم و ۱۴ روز پس از سیلو کردن ، مواد سیلو شده کاملاً آماده و قابل استفاده برای دام می باشد و اختلاف بین گروه سوم با سایر گروههای آزمایشی از نظر خصوصیات سیلویی معنی دار بود (۰/۰۵>P) ذا با استفاده مناسب از افزودنی های باکتریایی می توان مدت سیلو کردن ذرت را یک هفته کاهش و از طرف دیگر سبب حفظ کیفیت مواد سیلویی گردید .