مقاله آثار اقتصادي- اجتماعي و محيط زيستي سکونتگاههاي مشمول جا به جايي ناشي از ايجاد سدها (مطالعه موردي سد گتوند عليا، رودخانه کارون) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي محيط زيست از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: آثار اقتصادي- اجتماعي و محيط زيستي سکونتگاههاي مشمول جا به جايي ناشي از ايجاد سدها (مطالعه موردي سد گتوند عليا، رودخانه کارون)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد
مقاله اسکان مجدد
مقاله آثار اقتصادي
مقاله اجتماعي و فرهنگي
مقاله مدل سوآت
مقاله سد گتوند عليا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظريان اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ۵۰ سال اخير ايجاد سدها، بسياري از رودخانه ها را حتي در مقياس جهاني در معرض انحراف و تغيير شكل قرار داده است و در همين ارتباط، در سطح كشورهاي جهان، حدود ۴۰ تا ۸۰ ميليون نفر به واسطه احداث مخازن سدها از محل زندگي خود جا به جا و به محل هاي ديگر انتقال يافته اند و اين موضوع پيامدهاي وسيع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و محيط زيستي زيادي را در پي داشته است.ايران نيز به دليل ايجاد سدهاي بزرگ از اين گونه تبعات مستثني نبوده و در اکثر سدهايي که در ايران ايجاد شده، يا در دست ايجاد است با جابه جايي و اسکان مجدد سکونتگاههاي پشت مخزن سد و تبعات اجتماعي- اقتصادي آن مواجه بوده است. تحقيق حاضر اين مسائل را با مطالعه سد گتوند عليا بر روي رودخانه کارون مورد آزمون قرار داده است.
در اين ارتباط ويژگي هاي جغرافياي، اقتصادي و اجتماعي سکونتگاههايي که در پشت مخزن سد گتوند عليا قرار داشتند، با استفاده از روشهاي آماري تجزيه و تحليل شده و براي تعيين راهبردهاي اسکان مجدد با استفاده از مدل سوآت تمايلات و گرايش هاي کمي و کيفي افراد و خانوارهاي ساکن مورد بررسي قرار گرفته است.