سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش احسانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
علی عباسپور تهرانی فرد – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
محمود فتوحی فیروزآباد – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
علی محمد رنجبر – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

طی سال های اخیر، ساختار و مقررات حاکم بر صنعت برق بسیاری از کشورها با تغییرات مهمی رو به رو بوده است . خصوصی سازی و مقررات زدایی یا تجدید مقررات در صنعت برق، دست اندرکاران و متولیان این صنعت را با چالش های جدیدی مواجه ساخته است زیرا موارد یادشده، آثار قابل توجهی بر » کیفیت « و برق به جای م ی گذارند و این دو مقوله در رضایت مندی طرف های مختلف ذی نفع در بازار « قابلیت اطمینان » رقابتی برق و به خصوص مشترکین و مصرف کنندگان نقش اساسی را ایفا می کنند . بدیهی است که در یک محیط رقابتی؛ (۱ فروشندگان و تأمین کنندگان برق باید برای جلب نظر مصرف کنندگان و حفظ مزیت رقابتی خود به این دو مقوله توجه کنند و (۲ با توجه به پیشرفت سیستم های اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی و حساسیت مصرف کنندگان، انتظارات و مطالبات آنها در ارتباط با کیفیت و قابلیت اطمینان تأمین برق، دائماً افزایش می یابد . در این مقاله تلاش شده تا ابعاد مختلف ” کیفیت و قابلیت اطمینان سیستم های تجدید ساختارشده “ مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .