مقاله آثار تشکيل تعاوني هاي توليد کشاورزي بر بهبود شاخص هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: آثار تشکيل تعاوني هاي توليد کشاورزي بر بهبود شاخص هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان زنجان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني هاي کشاورزي
مقاله شاخص هاي توسعه
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله توسعه اجتماعي
مقاله توسعه فرهنگي
مقاله مطالعه موردي
مقاله زنجان (روستاها)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري هندخاله اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي آثار تشکيل تعاوني هاي توليد بر بهبود شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضاي اين تعاوني ها در روستاهاي شهرستان زنجان است. بدين منظور، ۹۰۰ نفر به روش نمونه گيري کاملا تصادفي به عنوان نمونه هاي آماري تعيين شدند. اطلاعات به دست آمده از طريق مطالعات ميداني و تكميل پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار پارامتري و ناپارامتري، مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها حاكي از تاثيرگذاري تعاوني ها بر بهبود شاخص هاي توسعه، بهبود الگوي مصرف، افزايش درآمد، جلوگيري از مهاجرت به شهرها، و توانمندسازي معيشت و بهره برداري از تسهيلات و اعتبارات براي بهبود کيفيت زندگي، تعامل و اعتمادسازي ميان اعضاست؛ و رابطه ميان شاخص ها در سطح ۰٫۱ معني دار است.