سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا یزدانیان – استادیار گروه حقوق. دانشگاه اصفهان.

چکیده:

یکی از تفاوتهای انسان و حیوان از نظر رابطه جنسی این است که دست طبیعت حدود رابطه جنسی را درحیوانات مشخص نموده است مانند زمان تخمگذاری. اما آدمیزاد در غریزه جنسی مانند سایر غرایز در معرض افراط وتفریط قرار میگیرد. ترس از همین افراط و تفریط است که حقوق اسلام حتی در مورد زمان کامجویی جنسی مقرراتی وضع نموده است. همچنین برای تنظیم روابط جنسی حقوق هر کشوری خود را مجاز به دخالت در محرمانهترین رابطه دو انسان دانسته است. به این ترتیب به عکس حیوانات رابطه جنسی انسانها نه تنها تابع مقررات حقوقی است بلکه این رابطه دارای آثار حقوقی فراوانی نیز میباشد. فلسفه این قانونگذاری این است که روابط جنسی انسانها در چهارچوب خانواده صورت پذیرد. زیرا تضمین سلامت روابط جنسی، تأمین امنیت روانی اجتماعی اعضای خانواده را به دنبال داردو با توجه به اینکه خانواده سنگبنای نخستین جامعه است اصلاح آن میتواند جامعه را اصلاح نماید. به همین دلیل رابطه جنسی اگر مهمترین عامل نباشد بدون تردید از محورهای مهم خانواده است. بیجهت نیست که مشکلات جنسیگاه به پیکره خانواده خسارات غیرقابل جبران وارد میآورد. چنانچه زوجین گاه بدون داشتن روابط عاطفی فقط در زیر یک سقف زندگی میکنند و در مواردی مشکلات جنسی به طلاق، فسخ و یا در مواردی به لعان منتهی میگردد. این مقاله با طرح آثار حقوقی رابطه جنسی از منظر حقوق مدنی، تأثیر مشکلات جنسی را در فروپاشی از راه طلاق، فسخ نکاح و لعان مورد بررسی قرار داده است.