مقاله آثار توسعه تجارت بر توسعه مالي در اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۵۶ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: آثار توسعه تجارت بر توسعه مالي در اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت
مقاله توسعه مالي
مقاله اقتصاد ايران
مقاله خودرگرسيون برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راستي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت شناخت آثار توسعه تجارت و آزادسازي تجاري بر بخش هاي مهم اقتصادي و نظر به اهميت بخش مالي، اين مقاله به بررسي آثار توسعه تجارت بر توسعه مالي در اقتصاد ايران با استفاده از الگوي خود رگرسيون برداري (VAR) و روش هاي توابع عكس العمل آني و تجزيه واريانس در چارچوب اين الگو مي پردازد. از آنجا كه نتايج اين مقاله دلالت بر شناسايي آثار مثبت توسعه تجارت و صادرات بر توسعه مالي اقتصاد ايران دارد، اين مهم استنباط مي گردد كه نه تنها توسعه تجارت و همچنين آزادسازي تجاري در اقتصاد ايران موجب كاهش سطح توسعه مالي نمي گردد بلكه به منظور بهبود و توسعه بخش مالي اقتصاد، سياست هاي آزادسازي تجاري و توسعه تجارت و صادرات توصيه مي گردد.