سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین مهدی پور – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

انعکاس حوادث ایجاد شده و ریشه یابی آن روی خطوط انتقال انرژی می تواند کمک مؤثری به قابلیت اطمینان شبکه نموده و در طراحی مدنظر قرار گرفته و زمان تعمیرات و بازرسی و مدت خاموشی های ناخواسته را به مقدار قابل توجهی تقلیل دهد . در مقاله حاضر اثر آلودگی محیط ناشی از نمک موجود آب دریاچة ارومیه روی خطوط ۱۳۲ کیلوولت مورد بررسی قرار گرفته و روشهای عملی لازم به منظور کاهش حوادث و انجام تمهیدات لازم د رطراحیهای آینده ارائه می گردد