سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نصرالله عباسی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
صفورا شاکری – گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور ابهر

چکیده:

در رخساره فلیشی واحد انگهران در شمال روستای کهورکان آثار فسیلی متنوع زیر یافت شدند:
Helminfhoida crassa, Helminthopsis hieroglyphica, H. tenuis, Lorenzinia isp., Paleodictyon carpathicum, P. majus, P. minimum, P. strozzii, P. tellini, Protopaleodictyon isp., Spirorhaphe isp., Sguamodictyon isp.,
مجموعه آثار فسیلی فوق یکمحیط عمیق را نشان می دهد.