مقاله آثار محيط زيستي احداث تونل مشترک تاسيسات شهري (مطالعه موردي: منطقه ۲۲ تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: آثار محيط زيستي احداث تونل مشترک تاسيسات شهري (مطالعه موردي: منطقه ۲۲ تهران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسي آثار زيست محيطي
مقاله تونل مشترک تاسيسات شهري
مقاله زيرساخت هاي شهري ،برنامه ريزي شهري
مقاله ماتريس تلفيقي (لئو پلد-ساراتوگا)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباطي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عتابي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شهر هاي امروزي شبکه گسترده اي از تاسيسات مختلف نظير آب، برق، گاز و لوله هاي جمع آوري فاضلاب وجود دارد. در اغلب اوقات محل و عمق کارگذاري تاسيسات بسيار ضعيف انجام شده و تعداد دفعات مورد نياز براي انجام تعميرات، يا اقدامات توسعه اي که نياز به آسفالت شکافي معابر دارد، افزايش يافته و باعث ايجاد مشکلات ترافيکي و تحميل هزينه هاي سنگين بر شهر و شهروندان مي شود. استفاده از تونل تاسيسات شهري از چند دهه قبل در اکثر کشور هاي اروپايي و امريکايي آغاز شده است. در داخل کشور نيز از چند سال قبل اقداماتي صورت گرفته که از جمله مي توان به تونل تاسيسات شهري منطقه ۲۲ که براي نخستين بار در کلان شهر تهران در حال اجراست، اشاره كرد. در اين تحقيق به بررسي شرايط زيست محيطي منطقه ۲۲ شهرداري تهران و انجام مطالعات ميداني در ارتباط با تونل در حال تاسيس پرداخته و با توجه به مطالعات انجام شده عمده آثار ساخت اين تونل بر محيط فيزيکوشيميايي (هوا و صوت) تحميل مي شود. اندازه گيري کيفي آلاينده هاي هوا و صدا در دو فاز ساختماني و بهره برداري انجام شد، سپس با استفاده از ماتريس تلفيقي (لئوپلد-ساراتوگا) تاثير عمليات احداث تونل بر مشخصه هاي محيطي بررسي شد. با توجه به نتايج حاصل، ساخت تونل تاسيسات شهري در بخش اجتماعي و اقتصادي داراي آثار مثبت شاخص همچون ايجاد شغل و درآمد، افزايش تسهيلات رفاهي، بهبود سيستم حمل و نقل شهري و… است و در بخش فيزيکوشيميايي داراي برخي آثار منفي همچون ايجاد آلودگي صوتي، آلودگي خاک و هواست که با انجام مديريت صحيح و اجراي اقدامات اصلاحي مناسب آثار منفي قابل کاهش هستند.