سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا قربانی – رئیس پژوهش و توسعه
مهرداد کسرایی یگانه – کارشناس ارشد پژوهش و توسعه
رضا مسگریان – رئیس پالایش گاز

چکیده:

جهانی‌شدن‌، واژه‌ای‌ رایج‌ در دهة‌ ۹۰ است که به‌ عنوان‌ روندی‌ ازدگرگونی‌ ‌ از مرزهای‌ سیاست‌ فراتر می‌رود و علم‌، فرهنگ‌ ، تحقیق و توسعه وحتی شیوة‌زندگی‌ را نیز در بر می‌گیرد. جهانی‌شدن‌ پدیده‌ای‌ چند بُعدی‌و قابل‌ تسرّی‌ به‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ اجتماعی‌، سیاسی‌، حقوقی‌،فرهنگی‌، نظامی‌ و فن‌آوری‌ و همچنین‌ عرصه‌های‌ مهم دیگری‌ همچون تحقیق و توسعه است‌.
از جمله علتهای جهانی شدن تحقیقات می توان بهپیشرفت فن آوری ارتباطات ،ظهور وبکارگیری تکنولو‍ژیهای نو و … اشاره نمود.آثار جهانی شدن تحقیقات را می توان در افزایش رقابت در سطح بین الملل، انتقال تکنولوژی و بهبود استاندارد زندگی، تقسیم کار بهتر و بهره گیری از مزیتهای نسبی آن دانست.
افزایش فرایند جهانی شدن تحقیقات به میزان زیادی وابسته به مشارکت بین کشورهای جهان می باشد.این مشارکت با توجه به در اختیار گذاردن سرمایه و دانش کشورها تاثیر مهمی براین امر دارد.
در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف جهانی شدن تحقیقات به علل، آثار و نتایج آن پرداخته می شود و در نتیجه فرصتها وتهدید هایی که در این میان ایجاد می گردند؛ بررسی می شوند.