سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کیومرث سهیلی – گروه تقاضای انرژی دفتر برنامه ریزی معاونت امور انرژی وزارت نیرو

چکیده:

تأمین مطمئن و به موقع انرژی مصرفی بخش کشاورزی به عنوان یکی از نهاده های تولیدی مورد استفاده در فرآیند تولید محصولات این بخش , از اهمیت بسزائی برخوردار است . عرضه مطمئن انرژی مصرفی بخش کشاورزی نیز، قبل از هر چیز نیازمند پیش بینی دقیق مصرف انواع حامل های انرژی است . پیش بینی مصرف انواع حامل های انرژی در بخش کشاورزی، علاوه بر عو امل اقتصادی تعیین کننده آن، نیازمند در نظر گرفتن تأثیر بهبود در فن آوری تولید محصولات بخش کشاورزی بر مصرف انرژی این بخش می باشد . حال این سئوال مط رح می شود که میزان دقیق مصرف انرژی در بخش کشاورزی در بلندمدت که در آن تحولات تکنولوژیکی نیز محقق می شود، چقدر است؟ در این تحـقیق جهت ارائه پاسخ مناسـب به سـؤال مـطرح شده در خصوص تعیین تأثیر تحولات تکنولوژیکی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی از مدل MEDEE-S . که از این قابلیت ها برخوردار است، استفاده شده استتشریح کلی متدلوژی و فرآیند شبیه سازی تقاضای انرژی در مدل , MEDEE-S تبیین ساختار مصرف انرژی در بخش کشاورزی با استفاده از متغیرهای دستوری، ثابت , برونزا و سناریو، شبیه سازی تقاضای بلندمدت انرژی در بخش کشاورزی ب ه تفکیک حامل و نوع مصرف و آثار بهبود تکنولوژی بر مصرف انرژی بخش کشاورزی , عناوینی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند . نتایج این مطالعه نشان می دهد که تأثیر عامل فنی پیشرفت تکنولوژی بر تقاضای بلندمدت انرژی در بخش کشاورزی , از تأثیر عوامل اقتصادی قیمت و رشد ارزش افزوده واقعی بخش کشاورزی؛ کمتر نیست .