سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهراب مشهدی زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا سمیعی زفرقندی – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نیما رفعتی – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

آجر سرباره )آجر چند منظوره، بدون نیاز به پخت در دمای بالا (، آجری است که با اعمال تغییرات عمده در روش کنونی پخت آجر و نیز اعمال تصحیحات شیمیایی و کانی شناسی در ترکیب خاک
رس مورد استفاده به منظور ساخت آجرو اضافه نمودن سرباره ذوب آهن به مواد تشکیل دهنده آجر ساخته شده است .
آجرهای کنونی به پخت در دمای ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد به مدت حداقل ۱۰ ساعت نیازمند هستند – که لازمه آن، مصرف سوخت و انرژی گزاف و ایجاد آلودگی های زیست محیطی است –
روش ساخت این آجر در مقایسه با روش کنونی پخت آجر، میزان مصرف سوخت و انرژی را به میزان کاهش می دهد، از این رو استفاده از این آجر نه تنها موجب کاهش انرژی شده » بیش از پنج برابر «بلکه آلودگی های زیست محیطی ناشی از پخت آجر را به صفر کاهش می دهد . آجر سرباره با طی مرحلة خشک کردن ۱۲( ساعت در دمای ۸۵ درجه سانتیگراد ( به مقاومت فشاری
و دیگر شرایط فیزیکی و شیمیایی آجر، بر اساس استاندارد شماره ۷ ایران )فرآورده آجر رسی – ویژگی ها و روش آزمون ( و نیز استاندارد شماره C216 C62، ، C652 ،C902 ، C126 استاندارد بین المللی ASTM دست می یابد .
آجر سرباره می تواند به عنوان یک محصول جانبی کارخانجات ذوب آهن ، تولید شده و بدین ترتیب علاوه بر این که سرباره ذوب آهنبه عنوان یک پسماند صنعتیتبدیل به یک محصول کاربردی و پر مصرف می شود ، سودآوری کارخانجات ذوب آهن را نیز افزایش می دهد . آجر سرباره هیچ گونه نمونه داخلی و خارجی نداشته و برای اولین بار توسط سه تن از دانشجویان
رشته اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساخته شده و در تاریخ ۱۳۸۶ ۰۶ ۲۶ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به نام نویسندگان مقاله به عنوان اختراع ثبت شده است