مقاله آخرين پرده امپراتور؛ امپراتور جونز و مضمون پادشاه ظاهري مولوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش ادبيات معاصر جهان (پژوهش زبان هاي خارجي) از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: آخرين پرده امپراتور؛ امپراتور جونز و مضمون پادشاه ظاهري مولوي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امپراتور جونز
مقاله توهم
مقاله پادشاهان ظاهري
مقاله مکبث
مقاله پرگونت
مقاله اوزيماندياس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعباسي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امپراتوران يا به گفته مولانا «پادشاهان ظاهر» مظهر نفس و بنده هوي و شيطانند که بر خويشان خود نيز ابقا نمي کنند. امپراتور جونز در نمايشنامه اي از يوجين اونيل به همين نام، کاريکاتوري از پادشاهان ظاهري است که در پايان امپراتوري پوشالي خود، از شبي هولناک مي گذرد و در آن پس از تجسم صحنه هايي از اعمال جنايتکارانه خود، سرانجام به چنگ انقلابيون گرفتار مي شود. جونز در سلطنت کوتاه خود، همچون همه پادشاهان ظاهري، نه بر داد که بر طلسمي متکي است که همچون توهمي، هم او و هم بوميان را اسير خود کرده است. طلسم گلوله اي نقره اي است که امپراتور جز با آن به چيزي هلاک نمي شود. همچون توهمي که مکبث نيز با باور به پيشگويي خرافه جادوگران بدان گرفتار بود. در مقاله زير نمونه هايي از اين توهم در پادشاهان ظاهري، همچون امپراتور جونز، مکبث، پرگونت و اوزيماندياس در نمايشنامه هايي از اونيل، شکسپير و ايبسن و شعري از شلي، با نگاهي به همين مفهوم در ادبيات ايران پيگيري شده است.