سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کیوان عباسی – پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور ، بندر انزلی، ص پ ۶۶

چکیده:

تالاب انزلی جلوه ای ویژه ای از منابع آبی محسوب شده و دارای اهمیت های متعددی نظیر تقلیل ورود آلاینده ها به دریا، زیستگاه پرندگان ، حف ظ تنوع ژنتیکی ، اکوتوریسم و غیره بوده و از نظر شیلاتی نیز، اصلی ترین منبع بازسازی ذخایر ماهیان مهاجر دریای خزر و چراگاه و پرورشگاه ماهیان دریایی، مصبی و مهاجر بوده و بعنوان زیستگاه اختصاصی گونه های خاص ماهیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تالاب انزلی در جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان ) قرار دا شته و دارای مساحت ۲۱۸ کیلومترمربع با ۴ حوضچه مشخص و بیش از ۱۰ رشته رودخانه مهم میباشد. مطالعات زیادی توسط نگارنده ازسال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷ بر روی بیش از ۵۰ هزار نمونه ماهی صید شده با دستگاه صید الکتریک ی ، تور پرتابی، لاکش و پره از تالاب انزلی و رودخانه های ورودی آن انجام شده و شناسایی گونه ای، مناطق پراکنش، فراوانی و برخی از خصوصیات زیستی ماهیان آن مطالعه گردیده است. نتایج بررسی کنونی نشان داد در حوزه تالاب انزلی تعداد ۵۸ گونه ماهی زیست مینماید بطوریکه در تالابهای جنوبی، ۳۲ و ۳۰ (در مجموع در داخل تالاب ۵۰ ) گونه ماهی، در روگاهها ۴۷ گونه و در ،۳۵ ، غربی، شرقی و مرکزی بترتیب ۳۷ رودخانه های وارده به تالاب ۴۴ گونه ماهی مشاهده شد. بررسی ترکیب گونه ای ماهیان بر حسب خانواده نشان میدهد که کپورماهیان با ۳۷ ، شگماهیان با ۶ و گاوماهیان با ۵ گونه و زیرگونه غالب هستند. همچنین ۴۸ گونه ۸۲/۷۶ درصد) از گونه های طبیعی و ۱۰ گونه ۱۷/۲۴ درصد) از گونه های غیربومی میباشند. کپورماهیان با ۲۱ گونه حدود۴۳/۸ درصد ماهیان بومی و با ۶ گونه ۶۰ درصد ماهیان غیربومی حوزه تالاب انزلی را تشکیل داده و غالبیت دارند. دسته بندی اکولوژیک ماهیان نشان داد که ماهیان آب شیرین با ۲۹ گونه، ماهیان مهاجر با ۱۶ گونه، ماهیان مصبی با ۶ گونه بترتیب بیشترین گونه را تشکیل داده و سایر ماهیان (دارای چند سیستم زندگی) دارای ۷ گونه میباشند. در یک جمع بندی میتوان گفت با توجه به نتایج این مقاله، تاکنون ۶۲ گونه ماهی از حوزه تالاب انزلی گزارش شده که چنین وضعیتی در هیچ اکوسیستم دیگر ایران دیده نمیشود بنابراین ضروری است تا مسئولین ذیربط حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی را با نهایت دقت و جدیت دنبال نمایند تا بتوان همچنان تالاب انزلی را زیباترین، متنوع ترین و باارزشترین تالاب ایران بحساب آورد