مقاله آرايش سپاه و فنون رزمي در دوره ساساني و بازتاب آن در شاهنامه فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: آرايش سپاه و فنون رزمي در دوره ساساني و بازتاب آن در شاهنامه فردوسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديوان سپاه
مقاله آرايش سپاه
مقاله فنون رزمي
مقاله ساسانيان
مقاله شاهنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساكت سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: ياحقي محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دوره ساساني از درخشان ترين دوره هاي ايران باستان است که هر چند پيوستگي آن با دوره اسلامي، راههايي را براي بازشناسي بهتر آن پيش روي ما مي گشايد ولي از بين رفتن اغلب کتابها و نوشته هاي مربوط به آن دوره و نيز پراکندگي بازمانده هاي آنها در متون عربي نخستين سده هاي اسلامي، شناخت دقيق و موشکافانه آن روزگار را دشوار ساخته است. اين دشواري در بازيابي تشکيلات اداري، سياسي، اجتماعي دوره ساساني نمود بيشتري يافته، زيرا قسمت عمده منابعي که مي توانست غبار ناشناختگي آن را بزدايد از ميان رفته اند و ما تنها مي توانيم به طور غيرمستقيم و با بهره گيري از کتابهايي که احتمالا بي واسطه، آگاهي هاي خود را از متون پهلوي آن روزگار به دست آورده اند، آگاهي خود را در اين باره گسترش دهيم.
در اين مقاله ابتدا با بهره گيري از کتابهاي تاريخي سده هاي آغازين هجري، که اغلب به قلم ايرانيان فرهيخته نوشته شده است، و نيز برخي از پژوهشهاي معاصران، آرايش سپاه و فنون رزمي به کار گرفته شده در دوره ساساني را باز کاويده و سپس در مقايسه با شيوه هاي جنگي به کار رفته در داستان هاي شاهنامه، همانندي هاي آنها را نشان داده و به اين نتيجه دست يافته ايم که شيوه هاي جنگ و رزم در شاهنامه مانند بسياري موارد ديگر، برگرفته از فرهنگ دوره ساساني و سنتهاي رايج آن روزگار بوده است.