مقاله آرايش و زندگي اجتماعي دختران جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: آرايش و زندگي اجتماعي دختران جوان
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بدن
مقاله زنان
مقاله آرايش
مقاله جامعه شناسي بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري نسب اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جوامع، امروزه، تغييرات اجتماعي و رشد فرهنگ مصرفي فزاينده اي را تجربه مي كنند. از اين رو، بدن از اهميت زيادي برخوردار شده و توجه بسياري از جامعه شناسان را به خود معطوف داشته است. يكي از مسايل مطرح شده در اين حوزه آرايش صورت است كه امروزه در بين دختران جوان عموميت و رواج زيادي يافته است. پايين آمدن سن آرايش و ارتباط آرايش با مسايل و مشكلات اجتماعي و تضاد آن با ارزش هاي ديني، اين پديده را تبديل به مساله اي درخور توجه كرده است. مقاله حاضر در پي مطالعه و كشف دلايل آرايش دختران و نقش آن در زندگي اجتماعي آن ها است. اين مطالعه به روش كيفي و به وسيله مصاحبه با ۳۰ دختر جوان (۳۰-۱۸) كه داراي آرايش هستند، صورت مي پذيرد. نتايج پژوهش بيان گر آن است كه آرايش با برنامه زندگي افراد در هم تنيده است و توسط آن تنظيم و هماهنگ مي شود. آن ها در طول مصاحبه به دامنه اي از دلايل اجتماعي، فردي و روان شناختي براي گرايش خود به آرايش اشاره مي كنند. اين اظهارات حاكي از آن است كه با وجود فشارهاي ساختاري موجود، دختران در انتخاب آرايش تا حدودي عامليت خود را حفظ كرده اند. بنابراين به نظر مي رسد كه آرايش كردن، شيوه اي عقلاني براي كسب سرمايه نمادين و حتي تبديل آن به انواع ديگر سرمايه است.