مقاله آرايه هاي بديعي در صحيفه سجاديه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: آرايه هاي بديعي در صحيفه سجاديه
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام علي بن الحسين (ع)
مقاله صحيفه سجاديه
مقاله بديع
مقاله آرايه هاي بديعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: ابن الرسول سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صحيفه سجاديه مجموعه نيايش هاي امام زين العابدين عليه السلام شامل پنجاه و چهار دعاست که شروح مختلفي بر آن نوشته شده است ولي ظاهرا تاکنون هيچ اثري به طور مستقل به بلاغت اين ادعيه-اعم از معاني و بيان و بديع-نپرداخته است.
در مقاله اي که پيش رو داريد، نگارندگان بر اساس يک جست و جوي ميداني، آرايه هاي بديعي اعم از لفظي و معنوي را در صحيفه سجاديه نمونه يابي کرده و نشان داده اند که:
 -1بسياري از محسنات لفظي و معنوي در صحيفه نمونه دارد.
۲ـ محسنات لفظي به ويژه جناس و سجع در صحيفه پر نمونه است و در واقع نيايشي نيست که از اين محسنات تهي باشد.
۳ـ در محسنات معنوي هم به ويژه انواع طباق، مقابله، عکس، مراعات النظير و حسن النسق پر نمونه است.
۴ـ از آن جا که در نيايش ها ماهيت آوايي و موسيقايي عبارات درخور توجه است، در صحيفه سجاديه نمونه هاي آرايه هاي لفظي بيشتر از آرايه هاي معنوي مشاهده مي شود.