سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی موسوی نسب – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بتول سعیدی نژاد – مهندس معدن، فارغ التحصیل دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

معدن سنگ آهن گل گهر در استان کرمان و در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی سیرجان قرارگرفته است . این معدن دارای ۶ آنومالی می باشد که هم اکنون آنومالی شماره یک آن به صورت روباز درحال استخراج است . میزان تولید در این منطقه ۵ میلیون تن سنگ معدن و ۳/۵ میلیون تن باطله در سال می باشد. همچنین قطر چال های تولید ۲۵۱ و چالهای آتشباری ثانویه۷۶ میلی متر، ارتفاع پله ۱۵ متر ، عمق چالها ۱۷/۵ متر، انسداد ۶ متر، اضافه حفاری ۲/۵ متر و ابعادشبکه حفایر در کانسنگ با آرایش مربعی ۶ ضربدر ۶ تا ۶/۵ ضربدر ۶/۵ متر است. دراینمقاله سه عملیات انفجار واقعی که در معدن صورت گرفته مورد بررسی قرار گرفته است و با تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخص شد که درعمل با کاربرد خروج ویژه و یا حفاری ویژه بیشتر مقدار کمتری سنگ نسبت به حالت تئوری استخراج میگردد. با طراحی نقشه انفجار معدن گل گهر با روش های اشو نیتروتویل و ارزیابی هزینه ها ومقایسه انها باحالت عمقی درمعدن معلوم شد که بهتر است طراحی انفجار در این معدن طبق روش اش انجام شود. بنابراین آرایش مستطیلی ۵ ضربدر ۷ متر برای چالها مناسب میباشد. بدین ترتیب مطابق طرح پیشنهادی بار سنگ ۵ متر، فاصله چالها دریک ردیف ۷ متر، اضافه حفاری ۱/۵ متر، عمق چالها ۱۶/۵ متر ، انسداد ۵ متر، خرج یک چال ۵۱۲ کیلوگرم،حجم سنگ یک چال ۵۲۵ متر مکعب، خرج ویژه ۰/۹۷ کیلوگرم بر متر مکعب، حفاری ویژه۰/۰۳۱ متر بر متر مکعب و هزینه متوسط انفجار هر تن سنگ حدود ۳۰۸ ریال خواهد بود.