سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید خزایی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
حسین محمد خانی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

مطالعه محیط‌های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازنده فهلیان در برش‌های زیرزمینی میدان‌های نفتی چهار بیشه ، بینک ، خویز و رگ سفید بیانگر نهشته شدن این رسوبات در کمربندهای رخساره دریای باز، سرد، تالاب و پهنه جزر و مدی است که در دوچرخه رسوبی رده سوم جای می‌گیرند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که حوضه رسوبی سازنده فهلیان در حاشیه‌ای اصفهان PASSIVE MARGINE با ریخت شناسی ناهموار جایی داشته است چنان‌که در برش چهار بیشه رسوبات در یک پلاتفرم کربنات از نوع رمپ RAMP TYPE CARBONATE PLATFORM با شیب کم نهشته شده‌اند . اما نهشته شدن کلسی توور بیدیتها CALCITURBIDITE در برش های بینک و خویز بیانگر محیطی ژرف، با حاشیه پر شیب RIMMED SHELF در حوضه رسوبی است. در برش رنگ سفید پتفرم کربنات آغازین (نوع رمپ) بر اثر گسل خورده‌ایم به پلتفرمی با حاشیه پر شیب تبدیل می‌گردد . سرانجام با رسوب‌گذاری کلسی توربیدیتها در برش‌های مورد مطالعه، شیب حوضه رسوبی یکنواخت گردیده و محیط رسوبی درهمه برش ها به پلاتفرم کربنات نوع رمپ تبدیل می‌گردد. این پدیده می‌تواند به تفاوت نرخ فرونشینی ( ناشی از وزن رسوبات و فعالیت گسل‌ها ) در بخش‌های مختلف حوزه وابسته باشد .