مقاله آرمان شهر زنان در خسرو و شيرين حکيم نظامي گنجه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: آرمان شهر زنان در خسرو و شيرين حکيم نظامي گنجه اي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرمان شهر
مقاله خسرو و شيرين نظامي
مقاله اتوپيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طغياني اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: معيني فرد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 نان، آرمان ها و حقوقشان از جمله موضوعاتي است که در سال هاي اخير بسيار مورد توجه و تحقيق قرار گرفته است. بر اساس اين تحقيقات آنچه به عنوان اتوپيا يا آرمان شهر زنان مطرح شده، به زعم بسياري در ادبيات ملت ها کم سابقه است. اما حکيم نظامي گنجوي شاعر بزرگ قرن ششم هجري، هشت قرن پيش در مثنوي غنايي خسرو و شيرين، شهري به نام ارمن را معرفي مي کند که به ميزان زيادي با تعاريفي که از اتوپيا شده سازگار است و اکثر مفاهيم فمينيستي را در نظريه هاي مدرن پوشش مي دهد.
در مقاله حاضر نگارندگان ضمن بررسي موضوعاتي از قبيل: تعريف آرمان شهر و بررسي قدمت آن، ويژگي هاي آرمان شهر نظامي، جنبه هاي اسطوره اي اين شهر، بررسي شخصيت و خصوصيات بانوان اين شهر و در پايان مقايسه آرمان شهر زنان از ديدگاه حکيم گنجه و نظريه هاي معاصر؛ نشان خواهند داد اين مقوله ها در ادب پارسي و حداقل در خسرو و شيرين نظامي، اين اثر غنائي معروف سابقه اي ديرين دارد.
روشي که براي اين پژوهش برگزيده ايم روش تطبيقي است به اين صورت که مطالب تحت چهار عنوان اصلي که در حقيقت ويژگي هاي اساسي آرمان شهر است طبقه بندي شده و در ذيل هر عنوان پس از ارايه تعاريف، ابيات مرتبط با آن بخش از خسرو و شيرين برگزيده شده و در نهايت تحليلي تطبيقي در ذيل هر بخش صورت گرفته است.
قسمت ديگر اين مقاله منشا اسطوره اي اين شهر است که بر آن بوده ايم تا با توجه به اساطير و افسانه هايي که درباره اين شهر وجود دارد، ريشه هاي اين داستان را بيابيم.