مقاله آزادسازي اقتصادي و تورم: يک تحليل بين کشوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۲۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: آزادسازي اقتصادي و تورم: يک تحليل بين کشوري
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادي اقتصادي
مقاله تورم
مقاله منطقه خاورميانه و شمال آفريقا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري صميمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شادابي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر اثر آزادي اقتصادي برتورم را در کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در دوره زماني ۲۰۰۶ – ۱۹۹۶ به روش داده هاي تلفيقي بر پايه الگوي مثلثي تورم گوردون ارزيابي مي کند. نتايج نشان مي دهد، آزادي اقتصادي بر تورم اثر قابل توجهي در منطقه مورد نظر در زمان ياد شده نداشته است.