مقاله آزادسازي تجاري و اثرپذيري بخش كشاورزي ايران از تكانه هاي ناشي از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: آزادسازي تجاري و اثرپذيري بخش كشاورزي ايران از تكانه هاي ناشي از آن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازي تجاري
مقاله تجزيه واريانس
مقاله محصولات كشاورزي
مقاله صادرات
مقاله واردات
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرين فر يداله
جناب آقای / سرکار خانم: دادرس مقدم امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر آزادسازي تجاري و تاثيرات آن بر بخش کشاورزي ايران در خلال سالهاي ۱۳۴۶-۱۳۸۶ موضوع مقاله حاضر است. بدين منظور بر اساس تئوريها، مدلهاي صادرات، واردات، عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي تشکيل گرديده و به روش الگوي خود توضيح برداري(VAR) ، تخمين زده شده است. همچنين به منظور تعيين ميزان تاثير هريک از متغير هاي الگو ها از روش تجزيه واريانس استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد در حالي شوک حاصل از آزادسازي تجاري تاثير مثبت و ناچيزي بر تقاضاي محصولات کشاورزي دارد، ليکن تاثير چشمگيري بر عرضه محصولات کشاورزي دارد. در عين حال که شاخص هاي آزاد سازي تاثير معني داري بر واردات محصولات کشاورزي ندارد، ليکن صادرات محصولات کشاورزي تابع شاخصهاي آزادسازي مي باشند. اين امر به دليل سهم بالاي نقش دولت در در بخش واردات محصولات کشاورزي و عدم تبعيت واردات کشاورزي از متغيرهاي اقتصادي مي باشد.