مقاله آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داده – ستانده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داده – ستانده
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يارانه پنهان
مقاله جدول داده – ستانده
مقاله مخارج خانوار
مقاله حامل هاي انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي نويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر قيمت كالاها و خدمات، رفاه دهک هاي درآمدي خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحليل هاي داده – ستانده و جدول سال ۱۳۸۳ بانک مرکزي مورد بررسي قرار مي دهيم. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت تمامي حامل هاي انرژي باعث افزايش ۸ درصدي در شاخص بهاي مصرف كنندگان شده و آزادسازي كامل قيمت حامل ها باعث افزايش ۱۰۸ درصدي در شاخص بهاي مصرف كننده مي شود. در شرايط افزايش قيمت ۱۰۰ درصدي حامل ها، بيشترين افزايش قيمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با ۱۷ درصد افزايش) خواهد بود. همچنين، سناريوي مطرح براي افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي نيز باعث افزايش سطح قيمت ها به ميزان ۲۹٫۵۵ درصد خواهدشد. افزون بر اين، بر اساس نتايج به دست آمده، سياست افزايش قيمت حامل هاي انرژي و کاهش يارانه پنهان پرداختي به اين حامل ها (حتي با وجود جبران کاهش رفاه ناشي از اين افزايش قيمت از سوي دولت براي جامعه) باعث کاهش کسري بودجه دولت مي شود.