مقاله آزمايش شمارش سلول هاي خون در فعاليت هاي بدني و ورزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۲۴۹ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: آزمايش شمارش سلول هاي خون در فعاليت هاي بدني و ورزش
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اريتروسيت ها
مقاله لكوسيت ها
مقاله ترومبوسيت ها
مقاله شمارش كامل سلول هاي خون
مقاله فعاليت بدني
مقاله ورزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلي نژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كيادليري كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: قربانعلي زاده قاضياني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خون شناسي ورزشي، شاخه جديدي از فيزيولوژي ورزشي است که قدمت آن به بيش از ۳۰ سال اخير نيز نمي رسد. اما پيشينه مطالعه هاي سازمان نيافته اين شاخه در ايران بسيار كوتاه مي باشد. هدف از تحقيق حاضر، مروري کوتاه اما دقيق و کاربردي بر مطالعه هاي گذشته شاخص هاي شمارش کامل سلول هاي خون يا CBC در ورزش است تا راه کارهايي براي استفاده مربيان، ورزشکاران و حتي پزشکان مرتبط با اين قشر ارايه گردد.
مواد و روش ها: به روش کتابخانه اي و بازبيني منابع چاپي و آنلاين، مروري كوتاه بر۸۱ مقاله انجام شد و از بين اين مقاله ها به منابع روز معتبر داخلي (۲ كتاب و ۱۶ مقاله) و خارجي (۱۰ متن دايره المعارف پزشكي الكترونيكي و ۳۸ مقاله) رجوع شد و اطلاعات اين مقاله ها مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد که ورزش حاد سبب افزايش تخريب سلول هاي قرمز خون و آنمي زودگذر ورزشي از طريق هموليز ناشي از ضربات مکانيکي، فشار اکسيداتيو و حتي هماچوري مي شود. هم چنين افزايشي در شاخص هاي لکوسيتي و ترومبوسيتي متعاقب يک جلسه تمرين بدني از طريق تغييرات هورموني و افزايش جريان خون، رهايي از طحال و مغز استخوان و شش ها مشاهده مي شود. اما در سازگاري با فعاليت هاي بدني مداوم ممکن است تغييري حاصل نگردد يا تغييرات حاصل، ناشي از تغييرات حجم پلاسمايي باشد که در تفسير بايد بدان توجه ويژه اي نمود.
نتيجه گيري: فعاليت هاي بدني و ورزش به طور حاد مي تواند سبب تغييراتي در شاخص هاي CBC خون گردد. اما اين تغييرات با يک بازيافت مناسب و در نتيجه تمرين هاي مجدد و ايجاد يک سازگاري با آن، مي تواند كم رنگ گردد. با اين حال تحقيقات مجدد ضروري به نظر مي رسد.