مقاله آزمايش و شبيه سازي سه بعدي تاثير مشخصات موج تابشي بر مدارهاي الکترونيکي به روش FDTD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: آزمايش و شبيه سازي سه بعدي تاثير مشخصات موج تابشي بر مدارهاي الکترونيکي به روش FDTD
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله FDTD؛ برهم کنش موج و مدار
مقاله ترانزيستور دو قطبي
مقاله مدل گامل – پون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قزل اياغ محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قانع قره باغ يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امواج الكترومغناطيسي در برخورد با بردهاي الكترونيكي، جريان و ولتاژ در مدارها القا مي كنند. اندازه ميدان كوپل شده، به خصوصيات جبهه موج و برد الكترونيكي بستگي دارد. در اين مقاله با حل معادلات ماكسول به روش FDTD و شبيه سازي سه بعدي از شرايط مرزي لايه هاي كاملا منطبق و روش TF/SF، براي شبيه سازي انتشار موج در برد و محيط و بررسي تاثير مشخصات موج تابشي در القا بر روي خطوط ميکرواستريپ برد مدار چاپي استفاده شده است. سپس با تبديل روابط الكتريكي به روابط متناظر الكترومغناطيسي در مدل گامل- پون ترانزيستور دو قطبي، تحليل عملكرد ترانزيستور با روابط ميداني انجام شده است. مقايسه نتايج آزمايشها و شبيه سازي ها نشان مي دهد که براي تحليل اثر امواج الكترومغناطيسي بر مدارهاي الکترونيکي مي توان از مدل هاي الکترونيکي قطعات فعال در شبيه سازي به روش FDTD استفاده کرد.