سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد شکرچی زاده – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی، دانشگاه تهران و سرپرست انستیتو
نیکلاس علی لیبر – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی و دانشجوی دکتری سازه، دانشکده فنی، دا
مهرداد ماهوتیان – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی و دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکد
علیرضا محبی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

پایداری ودوام بتن از جمله مباحثی هستند که در اجرای هرچه بهتر سازه های بتنی همواره مطرح می باشند. بررسی وشناخت ویژگی های رفتارشناسی (رئولوژی) بتن تازه و انجام آزمایشات مناسب روی آن، به منظور مدلسازی شرایط سخت اجرا، می توانند در بهبود خصوصیات بتن اجرا شده موثر باشند. از اوایل قرن بیستم نیاز به کارپذیری مناسب بتن در عملیات بتن ریزی وحمل ونقل، بیشتر از ویژگی های دیگر آن مانند مقاومت و دوام، احساس نیاز شده است. از این رو ساخت بتنی با خصوصیات رفتارشناسی مناسب و کارپذیری هرچه بهتر هدف سازندگان بتن قرار گرفته است. بتن خود تراکم بتنی است که توانسته خصوصیات رفتارشناسی و کارپذیری مناسب ومورد نیاز را در اجرا بدون استفاده از هرگونه لرزاننده داخلی یا خارجی تامین نماید. این بتن قابلیت جریان تحت وزن خود و عبور از میان آرماتورها ودست یابی به تراکم کامل را دارا می باشد. در این تحقیق موضوع اصلی مورد بررسی توضیح و تفسیر کامل آزمایشات لازم برای سنجش خصوصیات رفتارشناسی بتن خودتراکم و مقایسه ویژگی های آنها می باشد