سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی صاحب نسق – کارشناسی ارشد مهندسی برق‐کنترل – مدیر بخش آموزش الکترونیکی موسسه فر

چکیده:

تعمیم امکان کنترل یک فرآیند از نزدیک (با حضور فیزیکی در محل وقوع آن) به کنترل همان فرآیند از دور با همان ابزارها و قابلیت ها، از دیرباز مطرح بوده و به تناسب پیشرفت و توسعه ابزارهای ارتباطی، شکل های جدیدی را به خود گرفته است. برای کنترل از دور کاربردهای بسیاری را میتوان متصور بود، که یکی از مهمترین و اساسی ترین آنها آزمایش از دور است. در این مقاله، ایده امکان انجام کنترل از دور بر بستر وب مورد بررسی واقع شده است. آزمایشگاه از دور بر بستر اینترنت نقش مهمی را در آموزش الکترونیکی ایفا می نماید؛ به ویژه هنگامی که یادگیرندگان در زمان و کلاس یکسانی حضور بهم نمیرسانند. آزمایشگاه اینترنتی بر میزان اثربخشی آموزشهایی که بر بستر اینترنت ارائه میشوند می افزاید. آنچه درپیمی آید بررسی شیوه دسترسی به تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و کنترل آنها از طریق شبکه اینترنت است، که در یک نمونه عملی بر روی روبات موجود در آزمایشگاه کنترل و اتوماسیون دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس پیاده سازی گردیده است.