سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مجید خانجانی – دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اراک
فرزاد حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک

چکیده:
در این مقاله آزمایش تحکیم یک بعدی که برای محاسبه مقدار و سرعت نشست از نتایج آزمایش ادومتری استفاده می شود که پذیری کم انجام میگیرد. مبتنی بر تئوری تحکیم یک بعدی ترزاقی که در خاک های با نفوذ P?? که تغییر شیب تنش پیش تحکیم تنش پیش تحکیم حاصل از آزمایش ادومتر با استفاده از تکنیک کاساگراند تفسیر می شود. که در مصالح بسیار نرم و حساس از دیگر تکنیک های نموداری را می توان برای ترسیم بهتر P?? به کار برده که در اینجا روش انرژی تغییر شکل توصیه شده است که جداول و نمودار های بدست آمده از آزمایشات در مقاله آورده شده است.که هدف به دست آوردن تنش پیش تحکیم با استفاده از این دو روش می باشد.