سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیراسعد نصری زر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
آرش سیاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

کاربرد مفاهیم زیر سازه ها برای آزمایش کنترل شده کامپیوتری به صورت شبه دینامیکی Onk-line چنانکه اجزاء تحلیلی بتوانند با اجزاء آزمایش شده به صورت فیزیکی در مشابه سازی پاسخ لرزه ای کل سیستم ترکیب شوند ارائه شده است.
روش آزمایش شبه دینامیکی یک تکنیک آزمایشی نسبتا جدیدی است که برای ارزیابی رفتار لرزه ای کل سیستم سازه ای بکار می رود. در خلال چنین روشی جابجاییهای محاسبه شده بر روی نمونه آزمایشی وارد و نیروهای برگرداننده از روی نمونه آزمایشی اندازه گیری می شوند، به دلیل صرفه جوئی و اقتصادی و دلایل متعدد دیگر، مناسب است تا قسمتی از سازه آزمایش شده و قسمت باقیمانده به صورت تحلیلی بررسی گردد.