سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید رضا فرشچی – کارشناس ارشد، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهن
عبدالرضا سروقد مقدم – استادیار، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز

چکیده:

ساختمانهای آجری غیر مسلح متداولترین وقدیمی ترین نوع ساختمان را در ایران تشکیل می دهند . در این سازه ها از دیوار بعنوان اعضاء باربر ثقلی و جانبی زلزله استفاده می گردد . از آنجاییکه در ساخت این دیوارها از مصالح ترد استفاده می گردد با وقوع زلزله آسیب های زیادی به آنها وارد می گردد که می توان اعضای ترک خورده را با روشهای متفاوتی بهسازی نمود تا مقاومت از دست رفته خود را بدست آورند این موضوع از دو جنبه حایز اهمیت است اولاٌ اعضاء ترک خورده بعد از زمین لرزه بسیار زیاد هستند لذا تخریب و بازسازی آنها هزینه و زمان بسیاری در بر دارد، ثانیاٌ بعلت از دست رفتن مقاومت جانبی بعلت ترک خوردگی المانهای باربر، سازه در مقابل زمین لرزه آتی بسیار آسیب پذیر خواهد شد . در این تحقیق یک طرح برای بهسازی یک طرفه دیوارهای مصالح بنایی آسیب دیده ارائه و رفتار آزمایشگاهی دیوارسالم ودیوار صدمه دیده بهسازی شده، با مقیاس ۰/۵ تحت بارگذاری چرخه ای بررسی می گردد . نتایج نشان می دهد که، این طرح باعث بازگشت درصد عمده ای از مشخصات از دست رفته دیوار آسیب دیده گردیده است .